2013, Thomas Irmer
Interview (pl)

Badanie, Odkrywanie, Ibsen

Z Heinerem Goebbelsem rozmawia Thomas Irmer

in: didaskalia, nr. 113, luty 2013,p. 140-143