Eraritjaritjaka / Eraritjaritjaka - Museum der Sätze
museé des phrases

Eraritjaritjaka sounds of a string quartet (tape composition)